Tagged: פיטורים

הילה פורת

הגבלת פיטורים עקב שרות מילואים

מאת: הילה פורת, עו"ד*   המאמר סוקר את ההגבלות החלות על פיטורים עקב שירות מילואים של עובד, ואת הדרך בא ניתן לפטר עובד בעת היותו בשירות מילואים. בהתאם לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949:...

הילה פורת

הגבלת פיטורים במצב חירום

מאת: הילה פורת, עו"ד* בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006 (להלן-החוק): 1.    המקרים בהם חלה הגבלת פיטורים 1.1 בשל היעדרות מהעבודה עקב מצב החירום חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל היעדרותו...