Tagged: פערי שכר

וועדת הכספים - כנסת

הממונה על השכר באוצר בוועדת הכספים: הפערים בשכר בגלל חישובי שכר לפי שעות

​ועדת הכספים קובלת על פערי השכר במשק   הממונה על השכר באוצר בוועדת הכספים: "כל עוד השכר יהיה פקטור של שעות עבודה יימשכו פערי השכר בין נשים לגברים"   יו"ר ועדת הכספים סלומינסקי: "פערי...