Tagged: פרוטל מסים

חדשות-מיסים1

רשות המסים פרסמה הנחיות למיסוי פעילות של תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט

לנוכח ההתרחבות העצומה שחלה בשנים האחרונות בפעילות הכלכלית באמצעות האינטרנט בישראל ובעולם כולו ולאור הצורך בהתמודדות עם הכלכלה המשתנה, פרסמה היום רשות המסים חוזר המסביר באילו מצבים ניתן יהיה לראות את הכנסותיו של תאגיד...

חדשות-מיסים1

עשרות דירות שפוצלו או שדיווחו על זכאות לפטור ממס שבח שלא כחוק נמצאו במסגרת מבצע רשות המסים בת"א

מאות עובדי רשות המסים השתתפו בימים האחרונים במבצע מחוזי בתל-אביב וביפו שנוהל על ידי ציפי יוסף-סקלר, פקידת שומה ת"א 4, במסגרתו ערכו ביקורות ניהול ספרים בכ-700 עסקים ודירות. במהלך המבצע, בו נמצא אי רישום הכנסות...

חדשות-מיסים1

עדכון מועדי הגשת דוחות בהתאם ל"הסדר הארכות למייצגים"

אל: ציבור המייצגים הנדון: עדכון מועדי הגשת דוחות בהתאם ל"הסדר הארכות למייצגים" בשל עומס העבודה הרב שנוצר בעקבות מבצע "צוק איתן" ולבקשת הלשכות המקצועיות הוחלט לעדכן את מועדי הגשת הדוחות לפיו נמדד הסדר הארכות...

חדשות מיסים

האם יש להטיל מע"מ על עסקאות עם גוגל ופייסבוק?

  עו"ד גיא אופיר עתר לבג"ץ, בבקשה לחייב את משרד האוצר לגבות מע"מ מפעילותן בישראל של חברות רב-לאומיות הפועלות באינטרנט, ובראשן גוגל ופייסבוק.  השופט ע' פוגלמן: העתירה שלפנינו מכוונת לכך שלא מבוצעות פעולות גבייה של...