Tagged: רמי אריה

רמי אריה

הרצאה מוקלטת בנושא: עסקאות קומבינציה-סוגים, יתרונות וחסרונות, תכנוני מס ותאונות מס.

הרצאה מיום 13.1.2014 שנערכה בירושלים במכון להשתלמויות עו"ד עסקאות קומבינציה – עסקת בנייה על קרקע של הבעלים-הזמנת בנייה, בדיקת הפטור לעסקת הקומבינציה, מטרת עסקת הקומבינציה, סוגי עסקאות קומבינציה, עסקת קומבינציה "מוכרת" (עסקה חלקית), עסקת...

רמי אריה

הרצאה מוקלטת: עסקאות נדל"ן בתאגידים,מימוש מקרקעין בבעלות חברה,חברה בית,חברה משפחתית-המחזיקות בנדל"ן

מרצה: רמי אריה, רו"ח הנושאים בהרצאה: עסקאות נדל"ן בתאגידים, מימוש מקרקעין בבעלות חברה, חברה בית, חברה משפחתית – המחזיקות בנדל"ן: נדל"ן יחיד או חברה, מיסוי הנדל"ן בעת תקופת החזקתו – השכרה, שיעורי מס השבח...

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: שווי שימוש ברכב, הכרה בהוצאות רכב, כדאיות רכישת רכב בחברה החזר הוצאות רכב ועוד..

רמי אריה עו"ד ורו"ח מתארח בערוץ המסים של אלישע סער. האם סכום שווי הרכב הוא חזקה ניתנת לסתירה, כיצד מוכיחים שרכב איננו צמוד לעובד? האם החזר הוצאות רכב לעובד חייב במס? ועוד..  

הרצאה של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא היערכות וטיפים לקראת סוף שנת המס 2013 ומיסוי דירות מגורים

הרצאה של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא היערכות וטיפים לקראת סוף שנת המס 2013 ומיסוי דירות מגורים

הרצאה של עו"ד ורו"ח רמי אריה – היערכות וטיפים לקראת סוף שנת המס 2013 שנערכה ביום 26.11.2013 בחסות לשכת יועצי המס בירושלים בנושאים- חישוב מאוחד/נפרד – עדכון מדיון שנערך בוועדת הכספים של הכנסת, התיישנות...