Tagged: תיאום מס

חדשות-מיסים1

היישום לעריכת תיאום מס באינטרנט לשנת 2015 נפתח לשימוש הציבור

היישום המאפשר לערוך תיאומי מס באתר האינטרנט של רשות המסים, נפתח לשימוש הציבור, לאחר שעודכן לקראת שנת המס 2015. כזכור, לפני כחודשיים השיקה הרשות גרסה חדשה של היישום המאפשרת לעורכי תיאומי המס להדפיס את...

חדשות-מיסים1

הארכת תוקף לאישורי תיאומי מס

רשות המסים מודיעה כי ניתנת אורכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2015 ולא יאוחר מיום 13.3.2015 לאישורים לתיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2014. לידיעתכם – היישום לתיאום מס באינטרנט ייסגר ב-31.12.2014 עקב...

פרסום רשות המיסים

יישום לעריכת תיאום מס באתר האינטרנט של רשות המסים

להלן מספר הבהרות בנושא היישום להפקת תאומי מס שבאתר האינטרנט של רשות המסים המצוי בדף הבית באתר האינטרנט של רשות המסים תחת הנושא "על סדר היום"). באמצעות היישום לעריכת תיאום מס )יכול המשתמש להפיק...

מדריך במסים

מדריך: הקלות במס לשכירים

הקלות במס לשכירים ·       עבודה בחלק מהשנה ·       תיאום של ניכויי מס משכר ·       עובד/ת שבן/ת הזוג אינו עובד ·       אשה עובדת ·       משפחה חד-הורית ·       תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח ·       חיילים...

חדשות מיסים

מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס ולתיאום מס

כללי דברי הסבר שלהלן מטרתם לאפשר לך למצות את זכויותיך במהלך שנת המס בנוגע להקלות במס ולתיאום חישוב המס וכן להציג בפנייך את החלופות למימוש זכויותיך אלו.    • הקלות במס אם הנך זכאי על...