Tagged: תרומות

חדשות-מיסים1

ועדת הכספים אישרה פטור ממס על תרומות לעשרות עמותות ציבוריות לאחר שהן נבדקו ע"י רשות המיסים

ועדת הכספים אישרה הקלות במס על תרומות לעשרות עמותות ציבוריות יו"ר ועדת הכספים גפני: "מעודדים עמותות חברתיות שממלאות את הריק שהותירה המדינה" לאחר שבתחילת הקדנציה (8.7.15) החזירה את הפיקוח הפרלמנטרי על מתן הטבות במס לעמותות...

מדריך במסים

מדריך: הקלות במס לשכירים

הקלות במס לשכירים ·       עבודה בחלק מהשנה ·       תיאום של ניכויי מס משכר ·       עובד/ת שבן/ת הזוג אינו עובד ·       אשה עובדת ·       משפחה חד-הורית ·       תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח ·       חיילים...

וועדת הכספים - כנסת

ועדת הכספים אישרה פטור ממס על תרומות

מסייעים למגזר השלישי   ועדת הכספים אישרה פטור ממס על תרומות ל- 48 עמותות חברתיות לראשונה, עמותות שעומדות בקריטריונים יקבלו אישור ל- 3 שנים   יו"ר ועדת הכספים סלומינסקי: "הטבה חשובה שנועדה לעודד מימון...