אושר: גם לומדי תורה וסטודנטים שטרם מלאו להם 20 יהיו זכאים לקצבת שאירים מהביטוח הלאומי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 155) (הרחבת הגדרת ילד לעניין ביטוח שאירים), התשע"ד- 2014 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת דב חנין, מחמד ברכה, חנא סוייד (חד"ש) ניסים זאב (ש"ס) וקבוצת חברי הכנסת.מוצע להרחיב את הגדרת ילד לעניין קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי כך שתכלול גם מי שלא מלאו לו 20 שנים והוא לומד במוסדות להשכלה גבוהה או במוסדות על-תיכוניים כמפורט בהצעת החוק.לפי הצעת החוק גם לומדי תורה, סטודנטים ולומדי מקצוע יהיו זכאים לקצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי עד גיל 20, במקום עד גיל 18 כיום. בכך יתווספו למשרתי הצבא והשירות הלאומי, אלה העומדים בפני סיום לימודים על יסודיים או לומדים בעתודה אקדמית, הזכאים כבר לקצבה עד גיל 20. עלות הצעת החוק נאמדת בכ-15 מיליון שקלים בשנה והיא זוכה לתמיכת הממשלה.11 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת העבודה הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה שנייה ושלישית

You may also like...

כתיבת תגובה